0
Ми в соцмережах
Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Дійсна Політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена ФОП Василевським Федором Володимировичем (код ЄДРПОУ: 2930504078, адреса: 07800, Київська обл., Бородянський район, смт Бородянка, вул. Семашко, 2, кв. 9, далі – «Продавець») відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI щодо користувачів сайту pro-stock.com.ua (далі - Сайт) і встановлює порядок отримання, збору, накопичення , зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі - «Дані») Користувачів.
Користувачем є будь-яка особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачем і представниками Продавця), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми, написання повідомлення та/або відгуку, або інформація, отримана при усній комунікації Користувачів і Продавця.
Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Продавцем.
Розпорядником Даних є ФОП Василевський Ф. В. (код ЄДРПОУ: 2930504078).
1.2. Вносячи персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту та/або використовуючи будь-яку частину Сайту та/або, шляхом висловлення згоди - активувавши кнопку «Відправити» та/або «Оформити замовлення» через форми сайту, Користувач висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики і дає Продавцю а також третім особам, які надають Продавцю послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.
Користувачі можуть надавати Дані самостійно, повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Продавця, або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно до п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.
1.3. Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.
1.4. Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захистом його Даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Даних Користувача. Продавець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися

Продавець може збирати такі дані:

 • прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;
 • інформація, необхідна для здійснення комунікацій в тому числі для здійснення і підтвердження угод, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів;
 • дані про використовувані Користувачем пристроях, ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення Продавцем та/або третіми уповноваженими Продавцем особами, різних опитувань, пов'язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана Продавцем в результаті проведення маркетингових активностей;
 • інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, скарги, претензії та інші звернення.
 • Продавець також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
 • файли Cookies (кукі - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача та/або в його мобільному пристрої);
 • пікселі (pixels - цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача і, надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання та цілі обробки Даних

Продавець використовує і здійснює обробку Даних, з метою:

 • здійснення покладених на Продавця функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, по електронній пошті, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та інші новини, поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг, інтересів користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної роботи.

Продавець не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.
Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з мети обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних

Продавець здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право витребовувати та отримувати такі дані;
 • в тому випадку якщо, на думку Продавця, Користувач порушує умови цієї Політики та/або інших договорів і угод укладених між Продавцем і Користувачем, а також положень Угоди.

Продавець залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства, врегулювання суперечливих ситуацій і з'ясування обставин, які можуть бути/стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Продавцем неправомірних дій Користувачів .

5. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду

Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних відправивши повідомлення на електронну адресу: .
Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.
Продавець здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.

6. Захист Даних

Продавець, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даним, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.
Продавець на постійній основі здійснює контроль вжитих заходів щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

Продавець залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою - www.pro-stock.com.ua/ukr/privacy-policy/ . У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.
Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.
У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними, а будь-недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсно ти і можливості виконання.

▲  вгору